Uppdaterade yrkeskvalifikationer

BYNs yrkeskvalifikationer har uppdaterats för att bland annat höja säkerheten på våra arbetsplatser.

BYNs styrelse beslutade 2021-06-21 att anta de yrkeskvalifikationer som uppdaterats under våren 2021.

BYNs yrkesråd har bidragit med några mindre yrkesspecifika ändringar och tillägg. Dessutom har några viktiga genomgripande förändringar gjorts för att bland annat möta kraven för SeQF-inplacering och höja säkerheten på våra byggarbetsplatser:

  • Samtliga kompetenser och kunskaper uttrycks nu som ”Ska kunna…”
  • Krav inom samtliga yrken att kunna uttrycka sig på engelska inom kunskapsområden som rör arbetsmiljö och hälsa, samt maskiner och verktyg. Bland annat ska yrkesarbetaren kunna kommunicera kring HLR-Första hjälpen och psykosocial arbetsmiljö och kunna benämna grundläggande maskiner och verktyg på engelska.