Stor efterfrågan på murare – Behöver ni hjälp med praktikplatser?

Brist på murare
Branschföreningen Mur & Putsföretagen (tidigare SPEF) har ett 70-tal mur- och putsentreprenörer i hela Sverige som företagsmedlemmar. Våra medlemsföretag upplever en stor brist på murare och vi behöver veta på vilka gymnasier det finns en murarinriktning. Vi hjälper er med kontakt med lokala murningsentreprenörer och eventuell kompetensutveckling på plats!

Är du SYV/murarlärare/rektor?
Kontakta oss med ett mail eller ett telefonsamtal så hjälper vi er med detta. Om ni vill så kan ni även ingå i vårt Nätverk-Murarkompetens.
Maila anna.adestam@murochputsforetagen.org eller ring på 072-206 76 22.

Läs mer på www.murochputsforetagen.org