Yrkes-VM 2022 (!)

Det är härmed beslutat att Yrkes-VM (Worldskills) kommer flyttas ett år framåt i tiden.

Worldskills Shanghai

Detta innebär att Yrkes-VM i Shanghai kommer genomföras 2022 istället för 2021. Därefter kommer Yrkes-VM genomföras jämna år, nästa (2024 Lyon).
”WorldSkills International believes an early and clear decision is best for all stakeholders. It provides a much higher degree of certainty for everyone that then allows planning, managing, and re calibrating the next 12-24 months (and the future beyond that).”

De tävlande som var uttagna för att tävla 2021 kommer fortfarande kunna vara med och tävla 2022.

Läs mer: worldskills.org