BYNs handledarutbildning

För yrkeslärare som har ett intresse av att prova en handledarutbildning anpassad till byggbranschen.

BYNs handledarutbildning är godkänd av Skolverket. Då BYN som bekant inte är en skolhuvudman har detta skett i samverkan med Växjö kommun och Kungsmadsskolan.
Utbildningen är anpassad för att fungera oavsett vilken form av elev/lärling som handledare ska ta emot – skolförlagd APL, praktikplats eller företagsförlagd utbildning.
Utbildningen är framtagen för handledare och alltså inte något eleverna ska genomföra.

Online eller på plats

Handledarutbildningen kan dels genomföras av en enskild handledaren genom anmälan till BYN och sedan via klassrum på plattformen It’s Learning.
Där det dock getts bäst resultat är när utbildningen genomförts i grupp som en fysisk utbildning.
Utbildningen är oavsett form kostnadsfri

Önskar skolan genomföra en fysisk utbildning behöver gruppen vara på minst 10 och max 25 personer.

Exempel på företag som genomfört en fysisk utbildning
Skanska Hus, Göteborg
NCC hus- och anläggning, Göteborg
Tommy Byggare, Västra Götaland
NCC hus- och anläggning Örebro

Önskas mer information om handledarutbildningen kontakta Christian Nielsen, BYNs kansli