Yrkesutbildningsavtal 2006/BYN 2.0 går i graven

Den 31 december 2023 går Yrkesutbildningsavtal 2006/BYN 2.0 i graven. Vad som sker då är nu beslutat. Följande information är för dig som följer yrkesutbildningsavtalet 2006 eller har lärlingar som gör det.

För den som inte hinner få ihop alla sina timmar eller göra färdigt sin teori före 2023-12-31 gäller följande

Klar med teorin men inte med timmarna:

  • För den som har 149 eller färre timmar kvar i e-boken vid årsskiftet kommer det automatiskt att utfärdas ett yrkesbevis. Vänligen kontrollera adressuppgifterna i registret innan yrkesbeviset skickas ut.
  • För den som har 150 timmar eller fler kvar i e-boken vid årsskiftet sker en överföring till Mina sidor och yrkesutbildningsavtal 2020 börjar nu gälla. Kvarvarande timmar omvandlas till månader enligt nedanstående tabell. Både lärling och företag behöver bekräfta överföringen, detta görs i Mina sidor fr.o.m. 2024-01-15.
   • 150–225 timmar = 1 månad
   • 226–375 timmar = 2 månader
   • 376–525 timmar = 3 månader osv.

Varken klar med timmarna eller teorin:

  • För den som inte är klar med teorin men är aktiv, kontakta BYNs kansli 08-564 881 60 eller info@byn.se
  • För den som inte är klar med teorin och inte heller är aktiv behöver en ny lärlingsanmälan göras i Mina sidor. Tidigare avklarade uppdrag kommer att tillgodoräknas lärlingen och lärlingen behöver inte heller rapportera in de praktiska momenten enligt yrkesutbildningsavtalet 2020.

För den som inte har en e-bok utan en gammal utbildningsbok i papper gäller följande:

Kontakta aktuell BYN region för mer information; BYN-region

För den som är anläggningsdykare gäller följande:

Anläggningsdykarna följer ett eget yrkesutbildningsavtal och berörs ej av ovanstående, de fortsätter logga in på BYN 2.0.

Vid frågor

Ta kontakt med din BYN-region.