Företag – Steg 1. Registrera företag och företagsadministratör på Mina sidor

För att använda Mina sidor som företag krävs det att du registrerar dig med ditt personnummer, mobilnummer och en giltig e-postadress. Detta för att BYN ska kunna koppla ihop dig med rätt företag samt att BYN och systemet kan skicka relevanta meddelanden och nå dig vid behov.

Det finns fem olika företagsroller
 • Företagsadministratör: Denna roll har fullständiga behörigheter att lägga till, ändra och radera användare och uppgifter om företaget på Mina sidor. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Avdelningsadministratör: Finns endast när avdelning är aktiverat. Denna roll har fullständiga behörigheter att lägga till, ändra och radera användare och uppgifter i en eller flera av företagets avdelningar på Mina sidor. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Beställningsgodkännare: Denna roll har behörighet att godkänna företagets beställningar av distansutbildningar på Mina sidor och mandat att ingå avtal med betalningsansvar.
 • Yrkesutbildningsansvarig: Denna roll har behörighet att utse handledare, koppla lärlingar till handledare och visa alla e-böcker på företaget. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Handledare: Denna roll kräver yrkesbevis eller handledardispens. En person med denna roll har behörighet att handleda en eller flera lärlingar (beroende på yrke) under lärling- eller kvalificeringstid på företaget, visa sina lärlingars e-böcker och godkänna delmoment i sina lärlingars e-böcker.

Systemet kräver att minst en person på företaget har rollen som företagsadministratör på Mina sidor. Denne kan därefter lägga till företagets övriga handledare, yrkesutbildningsansvariga och distansutbildningsansvariga. En person kan ha flera roller på företaget.

Hur registrerar jag mig?

 1. Gå till minasidor.byn.se
 2. Klicka på Registrera dig med BankID
 3. Ange mobilnummer
 4. Ange e-postadress
 5. Logga ut
 6. Kontakta din BYN-region. Ange ditt namn, personnummer, företagsnamn samt organisationsnummer och be dem koppla ihop dig med angivet företag och korrekt roll
 7. Din BYN-region kommer därefter koppla ihop ditt personnummer med ditt företag
 8. Din BYN-region meddelar när detta är klart
 9. Gå till minasidor.byn.se igen
 10. Logga in genom att klicka på Logga in med BankID
 11. Nu ska du ha tillgång till ditt företagskonto på Mina sidor och kan därmed hantera lärlingsanmälningar, handledare samt beställningar

Jag har redan registrerat mig, vad gör jag då?

Om du redan registrerat dig på Mina sidor börjar du på steg 6 i ovanstående instruktion. Det vill säga, du kontaktar din BYN-region för att bli ihopkopplad med ditt företag.

Måste jag använda mitt personnummer?

Ja. BYN använder sig av BankID för säker identifiering av inloggade personer i Mina sidor. Detta för att säkerställa att rätt person loggar in och får tillgång till rätt saker.

Jag har registrerat mig och blivit kopplad av BYN-regionen, vad gör jag nu?

När du blivit kopplad kan du logga in i Mina sidor och får tillgång till företagsspecifika funktioner för att hantera ditt företagskonto på Mina sidor. Nästa steg är att hantera anställda, arbetsplatser, inkomna lärlingsanmälningar samt beställningar.

Nästa moment

Hur man skapar nya användare och tilldelar olika roller via Mina sidor.