Företag – Registrera företag och företagsadministratör på Mina sidor

Systemet kräver att minst en person på företaget har rollen som företagsadministratör på Mina sidor. Denne kan därefter lägga till företagets övriga handledare, yrkesutbildningsansvariga och beställningsgodkännare. En person kan ha flera roller på företaget.

Det finns fem olika företagsroller
 • Företagsadministratör: Denna roll har fullständiga behörigheter att lägga till, ändra och radera användare och uppgifter om företaget på Mina sidor. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Avdelningsadministratör: Finns endast när avdelning är aktiverat. Denna roll har fullständiga behörigheter att lägga till, ändra och radera användare och uppgifter i en eller flera av företagets avdelningar på Mina sidor. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Beställningsgodkännare: Denna roll har behörighet att godkänna företagets beställningar av distansutbildningar på Mina sidor och mandat att ingå avtal med betalningsansvar.
 • Yrkesutbildningsansvarig: Denna roll har behörighet att utse handledare, koppla lärlingar till handledare och visa alla e-böcker på företaget. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Handledare: Denna roll kräver yrkesbevis eller handledardispens. En person med denna roll har behörighet att handleda en eller flera lärlingar (beroende på yrke) under lärling- eller kvalificeringstid på företaget, visa sina lärlingars e-böcker och godkänna delmoment i sina lärlingars e-böcker.
Kontaktuppgifter krävs

För att använda Mina sidor som företag krävs det att du registrerar dig med ditt personnummer, mobilnummer och en giltig e-postadress. Detta för att BYN ska kunna koppla ihop dig med rätt företag samt att BYN och systemet kan skicka relevanta meddelanden och nå dig vid behov.

Hur registrerar jag mig?

 1. Tryck på knappen Registrera dig med BankID. Vid första inloggning krävs en registrering och verifiering av mobilnummer och e-postadress. Ha därför dessa tillgängliga, då en bekräftelsekod skickas ut och behöver fyllas i.
 2. Gå sedan in under Mina Inställningar, som ligger under menyn du kommer åt via de tre strecken uppe till vänster och tryck på knappen koppla företag.
 3. Välj din BYN-region i listan och ange företagets organisationsnummer. Tryck sedan på ansök.
 4. Ett e-postmeddelande skapas då i ditt e-postprogram med ett färdigt meddelande som innehåller informationen din BYN-region behöver för att kunna hantera ärendet. Klicka på skicka i ditt e-postprogram för att skicka ansökan till BYN.
 5. Din BYN-region kommer därefter manuellt koppla ihop dig med ditt företag och meddela dig via e-post eller telefon när detta är klart.
 6. När du sedan loggar in ska du ha tillgång till ditt företagskonto på Mina sidor och kan därmed hantera lärlingsanmälningar, handledare samt beställningar.

Jag är registrerad men har inte tillgång till mitt företag?

Om du redan registrerat dig på Mina sidor men inte ser ditt företag, börjar du på steg 2 i ovanstående guide. Det vill säga, du går in under Mina Inställningar i menyn och trycker på knappen koppla företag.

Måste jag använda mitt personnummer?

Ja. BYN använder sig av BankID för säker identifiering av inloggade personer i Mina sidor. Detta för att säkerställa att rätt person loggar in och får tillgång till rätt saker.

Jag har registrerat mig och blivit kopplad av BYN-regionen, vad gör jag nu?

När du blivit kopplad kan du logga in i Mina sidor och får tillgång till företagsspecifika funktioner för att hantera ditt företagskonto på Mina sidor.

Nästa moment

Nästa steg för företagsadministratören är att skapa nya användare och tilldela dem olika roller samt lägga till eventuella arbetsplatser.