Företag – Företagshantering i Mina sidor – om personal, roller och arbetsplatser

För att som företagsadministratör skapa nya användare och tilldela olika roller samt skapa arbetsplatser används Mina sidor.

Inloggning i Mina sidor kräver BankID.

Med reservation för att vissa rubriker och begrepp kan ha ändrats då videoguiden skapades under utvecklingen av systemet.

Logga in i Mina sidor

 1. Tryck på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och trycker sedan på knappen verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Översikt

 1. På startsidan visas tydligt vilket företag du tillhör. Under företagets namn finns en ruta som i utfällt läge (högra pilen som pekar upp) visar alla områden som en företagsadministratör kan hantera.
 2. Det går även att få en överblick över samtliga områden som hanteras genom menyn som öppnas genom att man trycker på meny-knappen uppe till vänster (tre streck).

Skapa en ny person (användare)

 1. För att skapa en användare i Mina sidor trycker du på knappen personal. Då syns en lista på alla användare som finns registrerade på företaget.
 2. För att skapa en ny person trycker du på den runda plus-knappen (+) i nedre högra hörnet. Nu visas rubriken lägg till personal,  vilket man gör genom att fylla i personnummer (12 siffror), mobilnummer och e-postadress samt en frivillig rollbeskrivning. Du kan även välja roll i detta steg om du redan nu vet det.
 3. När alla fält är korrekt ifyllda trycker du på knappen lägg till. Nu är en person skapad. Om du inte redan tilldelat personen en roll, följ instruktionen nedan för att tilldela personen behörighet att hantera olika områden.
 4. Viktigt att komma ihåg är att den nya användare kommer att benämnas med sin e-postadress i listan över personal, istället för namn, tills dess att den loggat in första gången.

Tilldela en roll till en skapad person (användare)

 1. För att tilldela en skapad användare en ny behörighet (roll) trycker man som företagsadministratör på knappen roller.
 2. Välj den av de redan skapade användarna som ska få en ny roll eller behörighet. Om användaren ännu inte loggat in i systemet kommer det i stället för personens namn stå skrivet null null högst upp på sidan.
 3. Aktivera vald roll (administratör, beställningsgodkännare, yrkesutbildningsansvarig eller handledare) genom att flytta reglaget från vänster till höger, den markeras då turkos.
 4. När rätt roll eller roller tilldelats användaren är det dags att spara genom att trycka på knappen spara. Då visas även den aktiverade rollen under personens namn, högst upp.
 5. För att gå tillbaka till listan med samtliga användare tryck på knappen roller, strax ovanför användarens namn. Nu är den tillagda rollen synlig i listan under användaren och processen är klar. Samma roll syns även under personens namn i listan över personal.

Hantera arbetsplatser

 1. Alla företag har möjlighet att använda arbetsplatser för att underlätta sin organisering. Val av tillgängliga arbetsplatser visas även i samband med att en lärlingsanmälan skapas. För att kunna hantera arbetsplatser trycker man som företagsadministratör på knappen arbetsplatser.
 2. Varje företag tilldelas automatiskt en ursprunglig arbetsplats, Huvudkontoret. Du kan granska arbetsplatsens inställningar närmare genom att trycka på dess namn i listan. Här kan du uppdatera adress, e-post, telefon och webbplats och välja om fakturor och leveranser ska skickas till den här arbetsplatsen.
 3. För att aktivera att aktuell arbetsplats är den korrekta adressen för mottagande av fakturor tryck på reglaget för fakturor så att det aktiveras och går från grå till turkos färg. Du kan också lägga till vilken en e-post som fakturor ska skickas till och eventuell attention. Gå vidare genom att trycka på knappen spara.
 4. För att skapa en ny arbetsplats, klicka på den runda plus-knappen i högra hörnet. Fyll sedan i korrekt benämning för den nya arbetsplatsen följt av aktuell adress.
 5. Om den nya arbetsplatsen ska bli den förvalda leveransadressen för företaget, aktivera detta genom att trycka på reglaget så att det går från grå till turkos färg. Du kan också lägga attention för leveranser. Skapa arbetsplatsen genom att trycka på knappen spara.
 6. I listan har nu arbetsplatserna uppdaterats med symbolerna för förvald fakturerings- respektive leveransadress. Vid framtida lärlingsanmälningar kommer nu båda arbetsplatserna att vara möjliga val för den aktuella lärlingen.

Nästa moment

Innan företag utför moment i Mina sidor bör grundläggande inställningar för personal och roller vara klart.

När ovan steg är slutförda kan företaget till exempel skapa en ny lärlingsanmälan eller hantera en inkommen anmälan.