Rapportera

Rapporten är grunden i e-boken och din lärlingsutbildning. En rapport beskriver vilka delmoment du övat på med din handledare under ett arbetspass. Genom att du och din handledare regelbundet bedömmer din förmåga (nivå) utvecklas du snabbare inom yrket. Kommentarerna ni skriver i rapporten gör det lättare att minnas vad ni gjort och snabbar upp din inlärning.

Du ska helst skapa rapporter regelbundet och varje dag. Gör det som en rutin att efter avslutat arbetspass öppna din e-bok och rapportera.

På denna sida ser du påbörjade rapporter i form av utkast. Tryck på papperskorgen för att radera utkast. Du kan fortsätta med en av dessa eller skapa en ny rapport.