Period

En rapport gäller under en viss tidsperiod. I detta steg väljer du den tidsperiod för vilken rapporten gäller. Datumen anges som från och med och till och med. Med knapparna högst upp kan du enkelt välja dagens, gårdagens eller förrgårdagens datum.

Det är bra om du rapporterar ofta, helst varje dag. Då ser du hur dina kunskaper utvecklats över tid.