Dispens

Om handledaren saknar yrkesbevis behöver den egna kompetensen styrkas genom arbetsgivarintyg eller att BYN-regionen på annat sätt förvissar sig om likvärdig yrkeskompetens (genom exempelvis referenstagning eller begäran av en utförlig beskrivning avseende den tidigare yrkeserfarenheten). I dessa fall krävs ett godkännande av de två berörda parterna i BYN-regionen.