Välj delmoment

Din utbildning är indelad i moment och delmoment. Du kan se denna indelning i e-boken, under “Min utbildning”.

Du väljer delmoment genom att först välja ett moment och sedan ett delmoment som tillhör det momentet. Om du valt fel moment eller delmoment kan du enkelt backa genom att klicka på
“< Byt moment” eller “< Byt delmoment”.

Efter att du valt delmoment behöver du bedöma din förmåga att utföra delmomentet. Bedömningen görs i fyra nivåer. På sidan ser du dessa som en lista med en förklarande text. Om du är osäker på vad du ska välja, tala med din handledare.

Du kan också läsa vår förklaring av hur bedömningssystemet i e-boken fungerar.

Skriv sedan en kort kommentar om hur du tyckte delmomentet gick. Du kan skriva vad du tyckte gick bra och dåligt. Du kan också skriva ned saker du behöver komma ihåg eller vill öva mer på. Din handledare och yrkesutbildningsansvariga på företaget kan se vad du skriver här.

När du är klar, tryck/klicka på “Lägg till delmoment.”

Upprepa detta för alla delmoment du utfört och övat på under arbetspasset.