Mina rapporter

Här ser du som lärling en sammanställning av de rapporter du gjort. Du kan visa rapporterna och läsa kommentarer och se rapporterad kunskap- och färdighetsnivå.

Bredvid varje rapport visas en symbol. En enkel bock innebär att du rapporterat klart. En dubbelbock innebär att handledare bekräftat och gjort samma bedömning av färdighet- och kunskapsnivå som lärlingen. Dubbelbock med stjärna betyder att handledare valt en annan nivå än lärlingen.

Om du är handledare kan du växla mellan dina olika lärlingars rapportöversikter.