Delmoment

I detta steg väljer du de delmoment du övade på under arbetspasset. Du kan lägga till flera. Tryck eller klicka på “Lägg till delmoment” för att lägga till ett delmoment. När du är klar med att lägga till delmoment trycker/klickar du på Sammanfattning.