Handledare

Här anger du vilken handledare som var med dig under arbetspasset. Det är viktigt att du väljer rätt handledare. Din handledare måste nämligen godkänna din rapport senare och göra sin egen bedömning.

Om handledare saknas, tala med din handledare eller chef. Din arbetsgivare behöver koppla dig till rätt handledare på företaget.