Min utbildning

För dig som lärling visar denna sida hur mycket av din utbildning du är färdig med och hur mycket tid som återstår. Mätaren högst upp visar antalet praktiska delmoment som du blivit godkänd på. Under varje moment listas delmoment. Du kan se vilken nivå du uppnått (1-4). Du kan också se vilken nivå du behöver uppnå för att bli godkänd. Genom att klicka/trycka på infosymbolen kan du få mer information om delmomentet.

Om du är handledare kan du växla mellan dina olika lärlingars utbildningsöversikter.