Arbetsplats

I detta steg väljer du den arbetsplats du var på under arbetspasset. Om du var på flera arbetsplatser, välj den där du var större delen av tiden.

Om arbetsplatsen du var på saknas, tala då med din handledare eller chef. Din arbetsgivare behöver då koppla dig till rätt arbetsplatser.