E-boken handledare

I e-boken kan du se dina lärlingars rapporter och hur mycket de har kvar av sin utbildning. Under rapporter kan du se och godkänna lärlingars rapporter.

Om du är handledare men också lärling visas din egen e-bok längre ned på sidan under rubriken ”Min lärlingsutbildning”.