Uppehåll

Företaget ska informera sin BYN-region om lärlingens provanställning/utbildningstid (6 respektive 12 månader) riskerar att överskridas som en konsekvens av frånvaro. Detta gäller oavsett om avbrottet är sammanhängande eller uppkommer genom upprepad korttidsfrånvaro i grundutbildningen så att frånvaron påverkar möjligheten att inom tiden för provanställningen göra klar den yrkesteoretiska distansutbildningen eller den praktiska utbildningen i företaget.