Sammanfattning

Innan du sparar din rapport i e-boken visas en sammanfattning av din rapport. Du kan här se att period, arbetsplats och handledare stämmer samt att du inte missat att ta med något delmoment.

Om något är fel kan du klicka/trycka på pilen så går du tillbaka till det steget och kan ändra. Delmomenten kan du redigera genom att klicka/trycka på pennan.

Innan du kan skicka in rapporten behöver du skriva en kommentar om hur arbetspasset gick. Denna kommentar ska handla om dagen i helhet. Din handledare och yrkesutbildningsansvariga på företaget kan se vad du skriver här.

Om du inte vill spara rapporten i e-boken än kan du spara den som utkast för att kunna fortsätta med den senare. När du väl sparat en rapport i e-boken kan du inte ändra den, bara visa den.