Arbetsplats

I detta steg väljer du som lärling den arbetsplats du var på under arbetspasset. Om du var på flera arbetsplatser, välj den där du var större delen av tiden.

Läs mer

Handledare

Här anger du som lärling vilken handledare som var med dig under arbetspasset.

Läs mer

Min utbildning

För dig som lärling visar denna sida hur mycket av din utbildning du är färdig med och hur mycket tid som återstår.
Om du är handledare kan du växla mellan dina olika lärlingars utbildningsöversikter.

Läs mer

Mina rapporter

Här ser du som lärling en sammanställning av de rapporter du gjort. Du kan visa rapporterna och läsa kommentarer och se rapporterad kunskap- och färdighetsnivå.

Läs mer

Period

I detta steg väljer du som lärling den tidsperiod för vilken rapporten gäller.

Läs mer

Rapportera

Rapporten är grunden i e-boken och din lärlingsutbildning. En rapport beskriver vilka delmoment du övat på med din handledare under ett arbetspass.

Läs mer

Sammanfattning

Innan du som lärling sparar din rapport i e-boken visas en sammanfattning av din rapport. Du kan här se att period, arbetsplats och handledare stämmer samt att du inte missat att ta med något delmoment.

Läs mer

Visa rapport

Genom att visa en rapport kan du se datum, arbetsplatser och handledare. Du kan också se kommentarer samt den nivå som lärlingen rapporterat och den handledaren senare valt.

Läs mer

Välj delmoment

En lärlings utbildning är i e-boken indelad i moment och delmoment. Du kan se denna indelning under “Min utbildning”.

Läs mer