Senaste nyheterna

Information till skolor som vill ha hjälp med BYNs handledarutbildning

Är du lärare på en skola och vill ha hjälp med att starta upp en handledarutbildning inom BA-programmet kontakta BYNs-kansli, Christian Nielsen 08-564 881 62 eller christian.nielsen@byn.se Vi kan hjälpa er med en genomgång av utbildningen med eller utan handledare. Rekommendationen är ändå att starta en utbildning i samband med en handledarträff. Genomgången tar ca 45-60...

Läs mer

Informationstillfälle BYN och LIBER 1 juni

Den 1 juni mellan 9-11 finns det återigen möjlighet att delta vid ett informationstillfälle med BYN och Liber. Det digitala informationstillfället, som riktar sig till företag och BYN-regionerna, syftar till att ge information som rör begreppen företagslärling och den företagsförlagda utbildningen. I första halvan av mötet kommer BYN att ge generell information om begreppet företagslärling,...

Läs mer

Träarbetare första SeQF godkända yrke

BYN har fått sitt första yrke godkänt i det nationella ramverket för kvalifikationer (SeQF). Kompetenskraven för yrkesrollen Träarbetare har blivit inplacerad på SeQF nivå 4, motsvarande en gymnasieexamen. Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualifications Framework, till vilken flertalet europeiska länder är anslutna. SeQF är...

Läs mer

Välbesökt första seminarie om digitalisering

Den 21 april genomfördes det första av fyra webbseminarier kring ämnet digitalisering av byggbranschen. Seminarierna riktar sig till yrkeslärare på gymnasial nivå och är ett samarbete mellan yrkesnämnderna för bygg, el, VVS tillsammans med BIM Alliance. Det första seminariet, som besöktes av ca 300 yrkeslärare, behandlade främst: olika grundläggande begrepp vilken riktning utvecklingen beräknas ta...

Läs mer

Branschanpassad handledarutbildning

BYNs branschanpassade handledarutbildning är nu öppen för anmälan. Kort information om utbildningen och anmälan finns här på hemsidan. Utbildningen är kostnadsfri och godkänd av Skolverket. Vi kan hjälpa till att starta upp utbildningen genom ett digitalt eller fysiskt möte, hos företaget eller i samverkan med en skola. Frågor kring utbildningen besvaras av handledare@byn.se. Kontaktpersoner: Christian...

Läs mer

Informationstillfälle BYN och Liber 30 mars

Den 30 mars mellan 9:00-11:00 kommer BYN tillsammans med Liber återigen hålla en digital informationsträff för företag och BYN-regionerna. Informationstillfället syftar till att ge information som rör företagsförlagd utbildning. I första halvan av mötet kommer BYN att ge generell information om begreppet företagslärling, lärlingsanmälan och köp av utbildning. Andra halvan kommer Liber att prata om...

Läs mer
1 4 5 6 7 8