Digitalisering – video från tredje och anmälan till sista seminariet

Tisdagen 12 oktober var det dags för det 3:e seminariet inom digitaliseringsprojektet. Ett 70-tal lärare var anmälda till seminariet där fokus låg på programvaror som används ute i produktionen.

Syftet var att ge lärarna ett smakprov på några av de programvaror som finns tillgängliga och skapa kontakt med leverantörerna. Huvuddelen av seminariet ägnades åt leverantörer som fick presentera sina produkter, hur de används och hur skolorna kan få ta del av dem. Lärarna kunde sedan välja mellan leverantörernas ”digitala rum” där de kunde ställa frågor och utveckla kontakter. De lärare som deltog var nöjda med genomförandet.

På BIM Alliance finns en video av den gemensamma delen av mötet

Seminariet avslutades med information om uppstarten av ett lärarnätverk kring digitalisering.

Den 25 november är det dags för det sista seminariet i denna satsning. Programmet är inte helt färdigt ännu – information kommer via våra digitala kanaler. Du kan dock redan nu läsa mer och anmäla dig hos BIM Alliance: Digitalisering för yrkeslärare, del 4.

 

Webbinarieserien är ett samarbete mellan Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Mötesserien ska synliggöra den digitalisering som pågår i branschen och hur den berör de yrkesroller som skolorna utbildar till.