Gesällbrev till murare som utvecklat sin yrkesskicklighet

Moderna byggmetoder och material kan förstöra det som är värt att bevara. Därför gäller det att lära sig mer innan man ger sig i kast med att renovera till exempel en kyrka från 1500-talet.

Ett gesällbrev är ett erkännande av en yrkesskicklighet som utvecklats ytterligare utöver yrkesbeviset. Som en extra uppmuntran har sex murargesäller dessutom fått varsitt hantverksstipendium från byggmästare Reinhold Gustavssons stiftelse.

De företag där murarna är verksamma möter kunder med särskilda behov av att underhålla äldre byggnader med rätt metoder. Statens Fastighetsverk och Svenska kyrkan har till exempel många byggnader som är byggda med traditionella tekniker.

Stort grattis till Björn Jernebring, Mikael Eriksson, Olof Good, Petri Sulin och Roger Berg, alla från Valvet fasad AB, och Roger Kvisth från Puts & Plattsättnings AB.

Roger Kvisth från Puts & Plattsättnings AB och Björn Jernebring, Mikael Eriksson, Olof Good, Petri Sulin och Roger Berg, alla från Valvet fasad AB.

Foto: Lars Tullstedt