Senaste nyheterna

Förändring inom grundutbildning för ställningsbyggare

Efter beslut i BYNs styrelse har det skett en ändring i yrkeskvalifikationerna för ställningsbyggare. Från och med årsskiftet ingår även kursen Väderskydd (Y4 + Y5) i grundutbildningen för ställningsbyggare. Notera att detta tillägg inte gäller retroaktivt. Alla lärlingar som skrivits in/anställts t.o.m. den 31/12 -21 avslutar sin grundutbildning med särskild utbildning Y2+ Y3. Nya priser...

Läs mer

Nya priser från årsskiftet!

Från och med 3 januari 2022 höjer BYN priset på flera produkter och tjänster. Vid frågor och funderingar kring prishöjningarna, vänligen kontakta Ingemar Klaesson på BYNs kansli Produkter/ tjänster (Justerat pris SEK) Distansutbildningar: Liber; – Komplett grundutbildning(19 500 exkl. moms) – Inriktning(13 200 exkl. moms) – Fördjupning(9 500 exkl. moms) ME-skolan; – Introduktion mobila maskiner(8...

Läs mer

Inspiration tema på Digitalisering för yrkeslärare nummer 4

Den 25 november berättar Johannes Ris, BIM-strateg, Byggstyrning om projektet ”Celsius” för nyfikna yrkeslärare på gymnasienivå. De får också ta del av tips och goda exempel från digitalisering i undervisning på de olika byggprogrammen. Johannes Ris ger en inspirationsföreläsning om Vasakronans nybyggnadsprojekt ”Celsius” där allt arbete är digitalt och modellbaserat – från projektering, upphandling och...

Läs mer

Digitalisering – video från tredje och anmälan till sista seminariet

Tisdagen 12 oktober var det dags för det 3:e seminariet inom digitaliseringsprojektet. Ett 70-tal lärare var anmälda till seminariet där fokus låg på programvaror som används ute i produktionen. Syftet var att ge lärarna ett smakprov på några av de programvaror som finns tillgängliga och skapa kontakt med leverantörerna. Huvuddelen av seminariet ägnades åt leverantörer...

Läs mer

Uppdaterade yrkeskvalifikationer

BYNs yrkeskvalifikationer har uppdaterats för att bland annat höja säkerheten på våra arbetsplatser. BYNs styrelse beslutade 2021-06-21 att anta de yrkeskvalifikationer som uppdaterats under våren 2021. BYNs yrkesråd har bidragit med några mindre yrkesspecifika ändringar och tillägg. Dessutom har några viktiga genomgripande förändringar gjorts för att bland annat möta kraven för SeQF-inplacering och höja säkerheten...

Läs mer
1 2 3 4 5 6