BYN och MYNs skolledarkonferens 2023

Välkommen till BYN och MYNs
skolledarkonferens 2023!

En konferens för dig som är skolledare med ansvar för bygg- och anläggningsprogrammet.
Vi på BYN & MYN anser att det är viktigt att du ges möjligheten att möta kollegor och branschföreträdare. Din uppgift som skolledare är att säkra kvaliteten i både undervisningen och lärandet, oavsett om det sker i skolan eller på en arbetsplats. Kvaliteten i lärarens arbete handlar om i vilken utsträckning eleverna lär sig, utvecklar sitt tänkande, sin problemlösningsförmåga och blir kunniga, dvs. når målsättningen med utbildningen – ditt ledarskap är viktigt.

Datum: 28-29 mars
Starttid: kl 10:00, 28 mars.
Sluttid: Ca kl 13:30, 29 mars
Plats: Rönneberga Konferens, Lidingö (läs om anläggningen)
Pris: 4 400 kronor exkl. moms per deltagare. (I priset ingår helpension, boende i enkelrum och dokumentation)

Temaseminarier och föreläsningar

Konferensinnehållet är en kombination av ”föreläsningar” för samtliga deltagare och fem temaseminarier. Du kommer att ges möjlighet att delta i alla temaseminarierna.

Fem seminarier
Temaseminarierna kommer att ta upp områden som är av betydelse för utvecklingen och kvaliteten på de utbildningar som riktar sig till bygg- och anläggningsyrkena. Varje seminarium har en seminarieledare som är valda utifrån erfarenheter och kunnande. Det kommer att finnas utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte inom varje seminarier.

Programmet: Ladda ner pdf

Anmälan

Anmälan till BYN och MYNs skolledarkonferens är bindande och anmälningsavgiften betalas ej tillbaka.
Det går dock att vid behov byta deltagare, meddela BYN detta snarast via info@byn.se
Vi behöver få in din anmälan senast 3 februari.

Anmälningslänk

 

Vi ser framemot att få inspirera och informera om vad som händer med yrkesutbildningarna inom bygg- och måleribranschen!

Med vänliga hälsningar
Bygg- och Måleribranschens yrkesnämnder