iAPL – Inkluderande APL

BYNs iAPL-koncept är sedan tidigare i höst lanserat och vänder sig i första hand till företag som tar emot elever på apl-praktik. Uppfyller företaget kriterierna för ett inkluderande arbets- och förhållningssätt kan BYN godkänna dem som ett iAPL-godkänt företag.

Nu behöver vi er hjälp att via era kontakter med företagen sprida informationen om iAPL-konceptet. Detta kan ske genom att ni i samband med era lokala programråd på skolorna informerar både skolans personal och de företag som är representerade i programrådet om iAPL. En annan bra möjlighet att informera om iAPL är i samband med besök av apl-elever ute på företagen.

Webbinarium
För att få mer information om iAPL-konceptet bjuder BYN in till ett webbinarium i januari. Där går vi bl.a. igenom syftet med konceptet, de kriterier som företaget ska uppfylla för att få ett iAPL-godkännande och informationsmaterial som finns för att förmedla till företagen.

Datum: Torsdag 19 januari 2023
Tid: 08:00-09:00

För att anmäla dig till BYNs webbinarium
Maila Ingemar Klaesson på BYNs kansli ingemar.klaesson@byn.se
Därefter skickas en teamsinbjudan ut. Sista anmälningsdag är 18 januari.