Efter ett uppehåll vill jag nu avsluta mina lärlingstimmar och undrar hur jag ska gå till väga?

Jag tog studenten från bygg- och anläggningsprogrammet för några år sedan men avslutade aldrig mina lärlingstimmar. Nu vill jag avsluta min lärlingstid och få mitt yrkesbevis. Hur jag ska gå tillväga?

Svar:

Det beror på hur din situation ser ut:

1. Om du tog studenten men tog aldrig anställning som lärling och startade därför aldrig någon e-bok. Då ska du skaffa en anställning och påbörja din kvalificeringstid.  Läs mer

2. Om du tog studenten, började arbeta som lärling och startade en e-bok men avbröt innan du var klar och tog en paus. Då ska du kontakta din BYN region

3. Om du tog studenten, började arbeta som lärling och nu är klar med dina timmar men glömde att skaffa en e-bok. Då ska du kontakta din BYN region

Egenföretagare

Jag är egenföretagare men skulle vilja ta mitt yrkesbevis, kan jag köpa en distansutbildning och bli företagslärling?

Svar:

För egenföretagare gäller särskilda regler som du kan läsa mer om i anvisningarna.

Hur beställer jag ett nytt yrkesbevis?

Jag har tappat bort mitt yrkesbevis, hur beställer jag ett nytt?

Svar:

Om du är registrerad i vår gamla system BYN 2.0 kan du beställa ett ersättningskort för ditt borttappade yrkesbevis. Det kostar 450 SEK och du beställer det genom att logga in på BYN 2.0 (kort/registerutdrag). Du måste logga in med ditt BankID. När fakturan är betald skickas kortet ut från BYNs tryckeri, beräknad leveranstid är 1-2 veckor.

Du kan alltid visa en digital version av ditt yrkesbevis i våra system. I BYN 2.0 på samma ställe som du beställer ett nytt kort eller i vårt nya system Mina sidor.

Kan inte beställa nytt yrkesbevis

Jag försöker beställa ett ersättningskort av mitt yrkesbevis men när jag loggat in med BankID finns inte detta som valmöjlighet, varför?

Svar:

Det svarta kortet
Kan det vara så att det är ett utbildningsbevis du försöker beställa, i så fall kan du inte längre göra det då det så kallade svarta kortet inte längre finns kvar. Gör istället en anmälan om lärlingsanställning för att få ut en e-bok eftersom att den avgör om du får köra eller inte.

Yrkesbevis – maskinförare
Om du är maskinförare kan det vara så att ditt yrkesbevis inte är utfärdat av BYN utan av TYA som vi samverkar med. Besök då istället www.tya.se

Yrkesbevis innan 2000-talet
Om du inte finner ditt yrkesbevis kan det bero på att det inte är registrerat och du behöver ta kontakt med din BYN-region.

Kan jag ta reda på om någon annan har yrkesbevis?

Jag skulle vilja ta reda på om en person har ett yrkesbevis.
Är det möjligt?

Svar:

Nej.
Det är bara personen som innehar yrkesbeviset som kan logga in i våra system och få fram en digital version. BYN lämnar heller inte ut information om vem som erhållit ett yrkesbevis. Det är upp till den som har yrkesbeviset att visa upp det för dig.

Maskinförare eller kranförare i Norge

Vad gäller för den som vill arbeta som maskinförare eller kranförare i Norge?

Svar:

Om du är maskinförare eller kranförare och vill arbeta i Norge gäller följande:
Arbeidstilsynet (motsv. Arbetsmiljöverket) i Norge kräver utbildning för maskinförare. Utländska förare måste därför ansöka om tillstånd för att få köra i Norge.

Normalt ges tillstånd att använda yrkesbevis (motsv.) från de nordiska länderna men för att få detta tillstånd måste följande skickas in till Arbeidstilsynet:

  • Bevis för medborgarskap (pass eller ID-kort).
  • Yrkesbevis (utbildningsintyg etc.)

Gällande dumper: Det finns inget yrkesbevis för att köra dumper i Sverige. Endast Transportstyrelsens krav på körkort behörighet C/CE. Vid ansökan om dumper måste även dokumentation som visar att den sökande kört dumper på heltid under två år de senaste 10 åren i ett EES-land skickas in.

Ansökan om tillstånd gällande kompetensbevis för lastbil, kran- och jordförflyttningsmaskiner ska skickas till Arbeidstilsynet.
Läs mer: www.arbeidstilsynet.no

Utbildning saknas men önskar skaffa yrkesbevis

Har ett par anställda som inte har någon officiell bakgrund inom yrket men de är väldigt duktiga. Hur kan de skaffa sig ett yrkesbevis?

Svar:

Det finns två möjligheter för dina anställda:

1. Du anställer dem som lärlingar och köper ett distansutbildningspaket. De läser in den teoretiska grundutbildningen på distans medan de jobbar och sen påbörjas deras kvalificeringstid som lärling hos dig på företaget. De jobbar hos dig tillsammans med en utsedd handledare tills dess att de uppnått avtalsenlig tid (tex 36 månader för träarbetare) enligt en utbildningsplan som satts upp för dem individuellt. När kvalificeringstiden är slutförd får de ansöka om sitt yrkesbevis. Ta kontakt med BYN-regionen där du verkar för mer detaljerad information. Det är BYN-regionen som du har kontakt med under hela denna process. Lärlingsanmälan gör du digitalt via BYNs hemsida.

2. Dina medarbetare genomför en validering hos någon av våra godkända valideringsutförare (testcenter). Vid valideringen testas deras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter motsvarande grundutbildningskraven. OM de saknar någon kunskap får de tydlig dokumentation om vilka kunskapsområden de måste komplettera upp med studier. När de har uppnått de satta kraven fortsätter de sedan sin kvalificeringstid hos dig enligt samma procedur som ovan (alt 1). Våra valideringsutförare hittar du på www.bynvalidering.se