E-bok eller kvalificeringstid?

Jag är lite osäker på vem som ska ha e-bok och vem som inte ska ha det av mina lärlingar. Vi har både företagslärlingar som läser på distans och lärlingar direkt från gymnasiet.

Svar:

Läser lärlingen en distansutbildning har hen en e-bok med praktiska moment. Har lärlingen en komplett grundutbildning har hen ingen e-bok utan befinner sig i det vi kallar för kvalificeringstid. Klicka på menyn Kvalificeringstid i Mina sidor för att se hur långt lärlingen har kommit.

Både den som har en utbildning och den som inte har en utbildning behöver göra en lärlingsanmälan.

Till Registrering av lärling

E-bok och teoriutbildning har inaktiverats

Min e-bok och min teoriutbildning funkar inte längre. Vad kan ha hänt?

Svar:

Du har 12 månader (6 mån för maskinförare) på dig att göra din grundutbildning, dvs dina praktiska och teoretiska moment. När den tiden har passerat blir e-boken och din teoriutbildning inaktiverad. Ditt företag måste kontakta din BYN-region för att se om det går att förlänga.

Notera! Är du inte klar med de teoretiska momenten kan det tillkomma en kostnad.

Efter ett uppehåll vill jag nu avsluta mina lärlingstimmar och undrar hur jag ska gå till väga?

Jag tog studenten från bygg- och anläggningsprogrammet för några år sedan men avslutade aldrig mina lärlingstimmar. Nu vill jag avsluta min lärlingstid och få mitt yrkesbevis. Hur jag ska gå tillväga?

Svar:

Det beror på hur din situation ser ut:

1. Om du tog studenten men tog aldrig anställning som lärling och startade därför aldrig någon e-bok. Då ska du skaffa en anställning och påbörja din kvalificeringstid.  Läs mer

2. Om du tog studenten, började arbeta som lärling och startade en e-bok men avbröt innan du var klar och tog en paus. Då ska du kontakta din BYN region

3. Om du tog studenten, började arbeta som lärling och nu är klar med dina timmar men glömde att skaffa en e-bok. Då ska du kontakta din BYN region

Egenföretagare

Jag är egenföretagare men skulle vilja ta mitt yrkesbevis, kan jag köpa en distansutbildning och bli företagslärling?

Svar:

För egenföretagare gäller särskilda regler som du kan läsa mer om i anvisningarna.

Kvalificeringstid

Vad innebär kvalificeringstid?

Svar:

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. Längden på kvalificeringstiden varierar något beroende på vilket yrke du valt, 24 – 36 månader. Det är först efter denna tid är gjord som du kan ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Under kvalificeringstiden har du ingen e-bok eller liknande.

Läsa distansutbildning utan anställning

Jag är inte anställd av något företag just nu men skulle ändå vilja gå en distansutbildning. Är det möjligt?

Svar:

Om du skulle vilja läsa en distansutbildning utan att vara anställd behöver du ta kontakt med en av BYNs godkänd utbildningsgivare och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av utbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.

Utbildning saknas men önskar skaffa yrkesbevis

Har ett par anställda som inte har någon officiell bakgrund inom yrket men de är väldigt duktiga. Hur kan de skaffa sig ett yrkesbevis?

Svar:

Det finns två möjligheter för dina anställda:

1. Du anställer dem som lärlingar och köper ett distansutbildningspaket. De läser in den teoretiska grundutbildningen på distans medan de jobbar och sen påbörjas deras kvalificeringstid som lärling hos dig på företaget. De jobbar hos dig tillsammans med en utsedd handledare tills dess att de uppnått avtalsenlig tid (tex 36 månader för träarbetare) enligt en utbildningsplan som satts upp för dem individuellt. När kvalificeringstiden är slutförd får de ansöka om sitt yrkesbevis. Ta kontakt med BYN-regionen där du verkar för mer detaljerad information. Det är BYN-regionen som du har kontakt med under hela denna process. Lärlingsanmälan gör du digitalt via BYNs hemsida.

2. Dina medarbetare genomför en validering hos någon av våra godkända valideringsutförare (testcenter). Vid valideringen testas deras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter motsvarande grundutbildningskraven. OM de saknar någon kunskap får de tydlig dokumentation om vilka kunskapsområden de måste komplettera upp med studier. När de har uppnått de satta kraven fortsätter de sedan sin kvalificeringstid hos dig enligt samma procedur som ovan (alt 1). Våra valideringsutförare hittar du på www.bynvalidering.se