Dispens

Om handledaren saknar yrkesbevis behöver den egna kompetensen styrkas genom arbetsgivarintyg eller att BYN-regionen på annat sätt förvissar sig om likvärdig yrkeskompetens (genom exempelvis referenstagning eller begäran av en utförlig beskrivning avseende den tidigare yrkeserfarenheten). I dessa fall krävs ett godkännande av de två berörda parterna i BYN-regionen.

Läs mer

E-boken handledare

I funktionen e-bok kan du som handledare se dina lärlingars rapporter och hur mycket de har kvar av sin utbildning.

Läs mer

Företagsroller

På Mina sidor finns funktioner som är till hjälp för många olika personer med olika roller och befattningar.

Läs mer

Godkänna rapport

Här kan du som handledare godkänna din lärlings rapport. Du kan se den nivåbedömning lärlingen valt och göra din egen. Om din bedömning skiljer sig från den lärlingen valt kommer systemet att informera dig om detta.

Läs mer

Handledarinstruktioner

På dessa sidor kan du som handledare visa senaste versionen av handledarinstruktionerna och bekräfta att du förstått vad de innebär.

Läs mer

Min utbildning

För dig som lärling visar denna sida hur mycket av din utbildning du är färdig med och hur mycket tid som återstår.
Om du är handledare kan du växla mellan dina olika lärlingars utbildningsöversikter.

Läs mer

Visa rapport

Genom att visa en rapport kan du se datum, arbetsplatser och handledare. Du kan också se kommentarer samt den nivå som lärlingen rapporterat och den handledaren senare valt.

Läs mer