Exempelfrågor kompetensprovet

För att du ska vara förbered inför kompetensprovet finns här ett antal exempelfrågor. Dom visar hur frågorna ser ut och på vilken kunskapsnivå de ligger.

Frågorna i provet är ställda mot de kompetenskrav som finns i yrkeskvalifikationerna .

Känner du att du skulle vilja fräscha upp eller komplettera dina kunskaper inför kompetensprovet? Då finns ett antal olika möjligheter till instuderingshjälp – för yrkena inom husbyggnad – som du kan läsa mer om under Om kompetensprovet.

Vad blir fallet i cm om ett rör skall luta 0,3% på en sträcka av 250 m?

 • 0,75 cm 
 • 7,5 cm 
 • 75 cm 
 • 750 cm 
 • 1500 cm 

Åt vilket håll skall man normalt lägga en lamellparkett i ett rektangulärt rum?

 • Spelar ingen roll 
 • Arkitekten bestämmer sådant 
 • I rummets längdriktning 
 • Tvärs rummet 
 • Mot fönstret 

På vilken höjd över mark, golv eller annat plan skall det enligt Arbetsmiljöverkets författningar alltid finnas skyddsräcken?

 • 3 meter 
 • 2,5 meter 
 • 2 meter 
 • 1,5 meter 
 • 1,2 meter 

Vem har ansvaret för att Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS´ar och övriga arbetsskyddsregler finns tillgängliga på arbetsplatsen?

 • Skyddsombudet 
 • Arbetsmiljöinspektionen 
 • Hälsovårdsmyndigheten 
 • Den person som delegerats till arbetsmiljöansvarig av företaget 
 • Skyddsingenjören 

En slänt med lutningen 1/3 kan också utryckas som:

En slänt med ett fall

 • om 45 grader 
 • på 3 meter per en meters sträcka 
 • på 1 meters per tre meters sträcka