Exempelfrågor kompetensprovet

För att du ska vara förberedd inför kompetensprovet finns här ett antal exempelfrågor. Dom visar hur frågorna ser ut och på vilken kunskapsnivå de ligger.

Frågorna i provet är ställda mot de kompetenskrav som finns i yrkeskvalifikationerna.

Känner du att du skulle vilja fräscha upp eller komplettera dina kunskaper inför kompetensprovet? Då finns ett antal olika möjligheter till instuderingshjälp för yrkena inom husbyggnad, som du kan läsa mer om under Om kompetensprovet.

Vad blir fallet i cm om ett rör ska luta 0,3% på en sträcka av 250 m?

 • 0,75 cm 
 • 7,5 cm 
 • 75 cm 
 • 750 cm 
 • 1500 cm 

Åt vilket håll skall man normalt lägga en lamellparkett i ett rektangulärt rum?

 • Spelar ingen roll 
 • Arkitekten bestämmer sådant 
 • I rummets längdriktning 
 • Tvärs rummet 
 • Mot fönstret 

På vilken höjd över mark, golv eller annat plan ska det enligt Arbetsmiljöverkets författningar alltid finnas skyddsräcken?

 • 3 meter 
 • 2,5 meter 
 • 2 meter 
 • 1,5 meter 
 • 1,2 meter 

Vem har ansvaret för att Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS:ar och övriga arbetsskyddsregler finns tillgängliga på arbetsplatsen?

 • Skyddsombudet 
 • Arbetsmiljöinspektionen 
 • Hälsovårdsmyndigheten 
 • Den person som delegerats till arbetsmiljöansvarig av företaget 
 • Skyddsingenjören 

En slänt med lutningen 1/3 kan också utryckas som:

En slänt med ett fall

 • om 45 grader 
 • på 3 meter per en meters sträcka 
 • på 1 meters per tre meters sträcka