Lärling – Rapportera delmoment i e-bok

Den här guiden är för dig som går en grundutbildning som anställd på ett företag (företagslärling) och rapporterar i din e-bok. För att skapa en rapport i e-bok och rapportera delmoment använder man Mina sidor. Inloggning i Mina sidor kräver BankID.

Med reservation för att vissa rubriker och begrepp kan ha ändrats då videoguiden skapades under utvecklingen av systemet.

Logga in i Mina sidor

 1. Tryck på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och trycker sedan på knappen Verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Skapa en rapport i e-boken

  1. När BYN utfärdat ett e-bok till en lärling blir den tillgänglig via knappen E-bok på startsidan i Mina sidor. Om du har mer än en e-bok visas även vilket datum (åååå-mm-dd) e-boken är skapad.
  2. Tryck på knappen E-bok för att påbörja rapportering, och sedan på knappen Rapportera moment. 
  3. Om du påbörjat en rapport finns en rubrik Påbörjade rapporter där du kan fortsätta på din rapport genom att trycka på det Utkast du vill fortsätta med. I annat fall går du vidare genom att trycka på knappen Skapa ny rapport under rubriken Ny rapport.
  4. Nu kan du antingen välja att trycka på knapparna idag, igår eller förrgår för att snabbt påbörja en rapport för någon av dessa dagar. Om en rapport ska skapas för en annan dag kan detta göras genom att välja datum för perioden där arbetet som ska rapporteras genomförts.
  5. Gå vidare genom att trycka på knappen Arbetsplats. Då visas en lista med företagets arbetsplatser och du väljer den arbetsplats där arbetet utförts. Den valda arbetsplatsen markeras då i listan.
  6. Gå vidare genom att trycka på knappen Handledare. Välj den aktuella handledaren som är ansvarig för att bedöma arbetet. Den valda handledaren markeras då i listan.
  7. Nu är utkastet till en rapport skapad och du går vidare genom att trycka på knappen Delmoment. Följ instruktionerna nedan för att rapportera ett delmoment för den skapade rapporten.

.

Rapportera delmoment

 1. När du skapat en rapport och kommit till rubriken delmoment ​är det dags att rapportera delmoment. Detta görs genom att trycka på knappen Lägg till delmoment.
 2. Nu visas en lista med aktuella moment för lärlingens valda yrke. Välj aktuellt moment i listan genom att trycka på den rad du ska rapportera ett delmoment för.
 3. Nu visas en lista på aktuella delmoment för det valda momentet. Tryck på det delmoment som du ska rapportera.
 4. Nu visas delmomentet upp och det är upp till lärlingen att bedöma sitt eget arbete genom att trycka på den nivå som stämmer överens med arbetet som utförts. Välj antingen nivå 1, 2, 3 eller 4 baserat på beskrivningen för nivåerna, genom att trycka på raden. Inom varje moment ingår delmoment som kräver en viss nivå för att bli godkänd på. Den valda nivån markeras.
 5. I nästa steg kan ett kommentar läggas till i fritextfältet där det står skrivet jag tycker det gick såhär. Detta steg är inte obligatoriskt för att fortsätta.
 6. Gå vidare och spara delmomentet genom att trycka på knappen Lägg till delmoment. Det går även bra att rapportera fler delmoment i samma rapport. Detta görs enkelt genom att trycka på knappen Lägg till delmoment och återupprepa stegen som precis genomförts.
 7. När du är färdig med att lägga till delmoment går du vidare genom att trycka på knappen Sammanfattning. Då ser du en översikt för de delmoment som rapporterats för den valda perioden (datum) och den valda arbetsplatsen.
 8. En sista kommentar kan fyllas i det tomma fritextfältet. Om du  vill rapportera in fler delmoment senare kan du trycka på knappen Spara som utkast.
 9. Om du är helt färdig slutför du din rapport genom att trycka på knappen Spara i e-boken. Det är först då som en handledare påbörjar sin bedömning av delmomenten.
 10. När du är färdig med din rapportering är rapporten, med innehållande delmoment, inte längre ett utkast. Därför behöver du skapa en ny rapport nästa gång du önskar rapportera nya eller förändra gamla delmoment.

Se status på e-boken

 1. Tryck på knappen E-bok för att se statusen på din e-bok.
 2. Gå vidare genom att trycka på knappen Mina rapporter. Nu visas de sparade rapporterna upp, där bockarna till höger visar bedömningen:
  • En bock (√) betyder att bara en person genomfört sin bedömning, dvs lärlingen.
  • Två bockar (√√) betyder att både lärling och handledare genomfört bedömning av delmoment i rapporten.
  • Två bockar med en stjärna (√√*) betyder att handledare och lärling har bedömt olika.
 3. För att se vad som rapporterats per delmoment, tryck på en rapport och sedan på ögat, till höger.