Lärling – Skapa ny lärlingsanmälan i Mina sidor

Som lärling använder du Mina sidor för hantering av din lärlingsanmälan (skapa ny eller kontrollera status på en befintlig).
Inloggning i Mina sidor kräver BankID, baserat på ett svenskt personnummer. Vid första inloggningstillfället måste en användare registrera sig, detta görs genom att följa stegen nedan.

Med reservation för att vissa rubriker och begrepp kan ha ändrats då videoguiden skapades under utvecklingen av systemet.

Registrera dig i Mina sidor

 1. Vid första inloggning krävs en registrering och verifiering av mobilnummer och e-postadress. Ha därför dessa tillgängliga, då en bekräftelsekod skickas ut och behöver fyllas i.
 2. Tryck på knappen Registrera dig med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 3. Fyll i personnummer (10 siffror) i fältet Ange personnummer, och tryck sedan på knappen Verifiera.
 4. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.
 5. Tryck sedan på knappen mobilnummer och fyll i ditt personliga mobiltelefonnummer i fältet. När du sedan trycker på knappen Bekräfta mobilnummer skickas en fyrsiffrig kod till det ifyllda numret som ett sms. Verifiera mobilnummer genom att fylla i koden i fältet.
 6. Tryck sedan på knappen e-postadress och fyll i din personliga e-postadress i fältet. När du trycker på knappen Bekräfta e-postadress skickas en fyrsiffrig kod till den ifyllda e-postadressen. Verifiera e-postadress genom att fylla i koden i fältet.
 7. För att slutföra registreringen tryck på knappen Avsluta registrering. Du ser då en sammanfattning av dina uppgifter. Gå till dina sidor genom knappen Fortsätt till Mina sidor.
 8. Detta steg krävs endast vid första inloggning. Fortsättningsvis används ett fungerande BankID vid inloggning.

Logga in i Mina sidor

 1. Om du tidigare registrerat dig i Mina sidor, använd BankID vid inloggning. Tryck då på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och trycker sedan på knappen Verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Skapa lärlingsanmälan och ladda upp betyg

 1. Tryck på knappen lärlingsanmälan för att skapa en ny lärlingsanmälan.
 2. Tryck sedan på knappen Skapa ny lärlingsanmälan. Nu är det viktigt att ha tillgång till organisationsnumret för det företag du är anställd av, samt dina eventuella betyg
 3. Tryck först på Bekräfta din adress, du får då upp de uppgifter som automatiskt hämtats av systemet genom identifiering med BankID. Nu är det viktigt att kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om information saknas eller är felaktig går det att ändra i varje fält genom att skriva in korrekta adressuppgifter.
 4. När det är klart, tryck på Ange yrke för att gå vidare. Nu visas en lista på alla olika yrken och du ska välja ditt yrke i listan genom trycka på rätt yrke.
 5. Nu är det dags att bifoga relevanta dokument, såsom betyg eller andra intyg – om det finns några sådana. Gå till nästa steg genom att trycka på Ladda upp intyg & betyg.
 6. Tryck antingen på knappen Lägg till ett intygsdokument eller Lägg till ett betygsdokument för att fortsätta. Välj den fil som du önskar bifoga och invänta att uppladdningen slutförs.
 7. Gå vidare genom att trycka på knappen Bekräfta godkända betyg. Systemet kommer att försöka maskintolka de dokument som laddats upp och det är nu upp till dig att kontrollera så att alla kurser som du har godkända betyg från är ifyllda. Du kan manuellt kryssa i rutor som ska vara ifyllda, men som systemet inte tolkat korrekt.
 8. Fortsätt genom att bekräfta att alla uppgifter som du lämnat är korrekta samt att du är införstådd med att det anses som brottsligt att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter. När du klickat i rutorna kan du trycka på knappen Ange företag.
 9. Nu är det dags att fylla i organisationsnumret på det företag som du är anställd av. När rätt organisationsnummer (10 siffror) är ifyllt visas det valda företaget upp.
 10. Om det är rätt företag som visas, gå vidare till nästa steg genom att trycka på knappen Lämna meddelande. Då finns det möjlighet att skriva ett meddelande (fritext) som företaget kommer att se i samband med hanteringen av lärlingsanmälan.
 11. Gå vidare till sista steget genom att trycka på knappen Bekräfta anmälan. Kontrollera nu att all information stämmer i lärlingsanmälan. Läs igenom adressuppgifter, valt yrke och företag (arbetsgivaren).
 12. Om något inte stämmer, gå tillbaka och ändra genom att trycka på Föregående steg, pil-symbolen till vänster.
 13. När du kontrollerat att alla uppgifter stämmer, avsluta genom att kryssa i rutan under rubriken Intygande och sedan trycka på knappen Signera och skicka in.
 14. Nu är anmälan klar och har fått status Bekräftad av lärling. Du kan återvända till startsidan genom att tryck på knappen Till startsidan.

Slutför lärlingsanmälan företag skapat

 1. För att se påbörjade anmälningar, tryck på Lärlingsanmälan.
 2. Tryck på pilen som pekar nedåt på den påbörjade anmälan, med status Bekräftad av företag. Tryck sedan på Fortsätt med anmälan.
 3. Tryck först på Bekräfta din adress, du får då upp de uppgifter som automatiskt hämtats av systemet genom identifiering med BankID.  Nu är det viktigt att kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om information saknas eller är felaktig går det att ändra i varje fält genom att skriva in korrekta adressuppgifter.
 4. Nu är det dags att bifoga relevanta dokument, såsom betyg eller andra intyg – om det finns några sådana. Tryck på Ladda upp intyg & Betyg för att gå vidare.
 5. Tryck antingen på knappen Lägg till ett intygsdokument eller Lägg till ett betygsdokument för att fortsätta. Välj den fil som du önskar bifoga och invänta att uppladdningen slutförs.
 6. Nu är det dags att gå vidare genom att trycka på knappen Bekräfta godkända betyg. Systemet kommer att försöka maskintolka de dokument som laddats upp och det är nu upp till dig att kontrollera så att alla kurser som du har godkända betyg från är ifyllda. Du kan manuellt kryssa i rutor som ska vara ifyllda, men som systemet inte tolkat korrekt.
 7. Klicka i rutorna för att bekräfta att alla uppgifter som du lämnat är korrekta samt att du är införstådd med att det anses som brottsligt att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter.
 8. Tryck sedan på knappen Lämna meddelande.  Då finns det möjlighet att skriva ett meddelande (fritext) som företaget kommer att se i samband med hanteringen av lärlingsanmälan.
 9. Gå vidare genom att trycka på knappen Bekräfta anmälan. Kontrollera nu att all information stämmer i lärlingsanmälan. Läs igenom adressuppgifter, valt yrke och företag (arbetsgivaren).
 10. Om något inte stämmer, gå tillbaka och ändra genom att trycka på Föregående steg, pil-symbolen till vänster.
 11. När du kontrollerat att alla uppgifter stämmer, avsluta genom att kryssa i rutan under rubriken Intygande och sedan på knappen Signera och skicka in.
 12. Nu är anmälan klar och har fått status Bekräftad av lärling. Du kan återvända till startsidan genom att tryck på knappen Till startsidan.

Kontrollera status på en befintlig lärlingsanmälan

 1. Tryck på knappen lärlingsanmälan för att se dina lärlingsanmälningar.
 2. För att se mer information eller fortsätta på en lärlingsanmälan, tryck på pilen till höger som pekar nedåt:
  • Utkast är en lärlingsanmälan som du påbörjat men inte avslutat. Du kan fortsätta där du slutade för att skicka in din lärlingsanmälan.
  • Bekräftad av lärling är den status en anmälan får när du fyllt i dina delar och skickat den för godkännande till företaget.
  • Bekräftad av företag är en lärlingsanmälan som företaget startat och du måste slutföra för att den ska bli godkänd.
  • Bekräftad och godkänd av företag blir lärlingsanmälan när företaget fyllt i alla sina delar och skickat för godkännande till BYN regionen.
  • Klar är den sista statusen och betyder att din lärlingsanmälan är godkänd av BYN. Du får antingen en e-bok eller så börjar du din kvalificeringsperiod.

 

Nästa moment

Nu ska både yrkesutbildningsansvarig på företaget och BYN regionen godkänna din lärlingsanmälan.

Om du har en godkänd grundutbildning startar därefter din kvalificeringstid.

Om du inte har en godkänd grundutbildning skapas i stället din e-bok. Du ska då rapportera utbildningens delmoment i e-boken.