Lärling – Steg 1. Skapa ny lärlingsanmälan i Mina sidor

Som lärling använder du Mina sidor för hantering av din lärlingsanmälan (skapa ny eller kontrollera status på en befintlig).
Inloggning i Mina sidor kräver BankID, baserat på ett svenskt personnummer. Vid första inloggningstillfället måste en användare registrera sig, detta görs genom att följa stegen nedan.

Registrera dig i Mina sidor

 1. Tryck på knappen Registrera dig med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och trycker sedan på knappen verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.
 4. Vid första inloggning krävs en registrering av mobilnummer och e-postadress samt att ha dessa tillgängliga, då en bekräftelsekod skickas ut och behöver fyllas i. Påbörja detta genom att trycka på knappen mobilnummer.
 5. Fyll sedan i ditt personliga mobiltelefonnummer i fältet och fortsätt sedan genom att trycka på knappen Bekräfta mobilnummer.
 6. En fyrsiffrig kod skickas nu till det ifyllda numret som ett sms. Fyll i den koden i fältet och tryck sedan på knappen e-postadress.
 7. Fyll sedan i din personliga e-postadress i fältet och fortsätt sedan genom att trycka på knappen Bekräfta e-postadress.
 8. En fyrsiffrig kod skickas nu till den ifyllda e-postadressen. Fyll i den koden i fältet och tryck sedan på knappen Avsluta registrering.
 9. Nu är registreringen nästan klar, slutför processen genom att trycka på knappen Fortsätt till Mina sidor.
 10. Detta steg krävs endast vid första inloggning. Fortsättningsvis används ett fungerande BankID vid inloggning.

Logga in i Mina sidor

 1. Om du tidigare registrerat dig i Mina sidor, använd BankID vid inloggning. Tryck då på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och trycker sedan på knappen verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Skapa lärlingsanmälan via Mina sidor

 1. En lärling som är inloggad i Mina sidor välkomnas på startsidan av Hej, följt av sitt förnamn.
 2. För att skapa en ny lärlingsanmälan, tryck på knappen med samma namn.
 3. Tryck sedan på knappen Skapa ny lärlingsanmälan. Nu är det viktigt att ha tillgång till organisationsnumret för det företag du är anställd av.
 4. Tryck först på Bekräfta din adress, i nästa steg får du upp de uppgifter som automatiskt hämtats av systemet genom identifiering med BankID.
 5. Nu är det viktigt att kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om information saknas eller är felaktig går det att ändra i varje fält genom att skriva in sina korrekta adressuppgifter.
 6. När det är klart, tryck på Ange yrke för att gå vidare.
 7. Nu visas alla olika yrken upp och du ska välja ditt yrke i listan genom trycka på rätt yrke.
 8. När yrke är valt, gå till nästa steg genom att trycka på Ange företag.
 9. Nu är det dags att bifoga relevanta dokument, såsom betyg eller andra intyg – om det finns några sådana.
 10. Tryck antingen på knappen Lägg till ett intygsdokument eller Lägg till ett betygsdokument för att fortsätta.
 11. Välj nu den fil som du önskar bifoga och invänta att uppladdningen slutförs.
 12. Nu är det dags att gå vidare genom att trycka på knappen Bekräfta godkända betyg.
 13. Systemet kommer att försöka maskintolka de dokument som laddats upp och det är nu upp till dig att kontrollera så att alla kurser som du har godkända betyg från är ifyllda. Du kan manuellt kryssa i rutor som ska vara ifyllda, men som systemet inte tolkat korrekt.
 14. Fortsätt genom att bekräfta att alla uppgifter som du lämnat är korrekta samt att du är införstådd med att det anses som brottsligt att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter. När du klickat i rutorna kan du trycka på knappen företag.
 15. Nu är det dags att fylla i organisationsnumret på det företag som du är anställd av.
 16. När rätt organisationsnummer (10 siffror) är ifyllt visas det valda företaget upp undertill.
 17. Om det är rätt företag som visas, gå vidare till nästa steg genom att trycka på knappen Lämna meddelande.
 18. Nu finns det möjlighet att skriva ett meddelande (fritext) som företaget kommer att se i samband med hanteringen av lärlingsanmälan.
 19. Gå vidare genom att trycka på knappen Bekräfta anmälan.
 20. Detta är det sista steget för att skapa en ny lärlingsanmälan. Kontrollera nu att all information stämmer i lärlingsanmälan.
 21. Läs igenom adressuppgifter, valt yrke och företag (arbetsgivaren).
 22. Om något inte stämmer, gå tillbaka och ändra genom att trycka på pil-symbolen till höger.
 23. När du kontrollerat att alla uppgifter stämmer, avsluta genom att fylla i rutan under rubriken Intygande och sedan igen på knappen Signera och skicka in.
 24. Nu är anmälan klar och du kan återvända till startsidan genom att tryck på knappen Till startsidan.

Kontrollera status på en befintlig lärlingsanmälan via Mina sidor

 1. För att kontrollera status på en redan inskickad lärlingsanmälan kan du via startsidan i Mina sidor trycka på knappen med samma namn.
 2. Härifrån kan du se dina lärlingsanmälningar eller skapa en ny lärlingsanmälan.
 3. För att se status på sin lärlingsanmälan, tryck på pilen till höger som pekar nedåt.

Nästa moment

Nästa steg i processen blir nu att den person som är yrkesutbildningsansvarig på det aktuella företaget behandlar lärlingsanmälan.