Inkluderande APL – Informationsträff

Nu lanserar BYN den nya konceptet Inkluderande APL (iAPL) och i samband med det bjuds alla skolor med BA-program in till en digitala informationsträff.

Syftet med en digital informationsträff är att ge yrkeslärare och skolledare ute på skolorna matnyttig information om iAPL. BYNs förhoppning att ni kan hjälpa oss att väcka nyfikenhet och samarbetsvilja hos de företag ni samarbetar med idag så att de ansluter sig till iAPL.

Digital informationsträff (via Teams)

Datum: Fredag, 23 sept
Tid: 08:00-09:00
Möteslänk: Teamsmöte

Frågor om iAPL eller om infomationsträffen?

Kontakta Ingemar Klaesson på BYNs kansli ingemar.klaesson@byn.se