Informationstillfälle BYN och LIBER 1 juni

Den 1 juni mellan 9-11 finns det återigen möjlighet att delta vid ett informationstillfälle med BYN och Liber. Det digitala informationstillfället, som riktar sig till företag och BYN-regionerna, syftar till att ge information som rör begreppen företagslärling och den företagsförlagda utbildningen.

I första halvan av mötet kommer BYN att ge generell information om begreppet företagslärling, lärlingsanmälan och köp av utbildning. Andra halvan kommer Liber att prata om de utbildningar BYN samarbetar med dem inom.

Anmäl dig till utbildningen här.

För frågor, kontakta Christian, christian.nielsen@byn.se