Välbesökt första seminarie om digitalisering

Den 21 april genomfördes det första av fyra webbseminarier kring ämnet digitalisering av byggbranschen. Seminarierna riktar sig till yrkeslärare på gymnasial nivå och är ett samarbete mellan yrkesnämnderna för bygg, el, VVS tillsammans med BIM Alliance. Det första seminariet, som besöktes av ca 300 yrkeslärare, behandlade främst:

  • olika grundläggande begrepp
  • vilken riktning utvecklingen beräknas ta de närmaste åren
  • några övergripande exempel på hur man använder digitala verktyg inom byggbranschen redan idag.

Deltagarna var engagerade och en återkommande fråga var hur digitaliseringens metoder och teknik ska göras tillgänglig för undervisning.

Här kan du se en inspelning av det första seminariet.

Anmäl dig till nästa seminarium kl.15.00 den 11 maj via BIM Alliance.

Detta tillfälle riktas mer mot pågående projekt och hur yrkesarbetarna påverkas och använder digitala verktyg och metoder i sitt dagliga arbete. Det kommer att bli presentationer av projekten och intervjuer med yrkesarbetare där de beskriver sin vardag med de nya verktygen.