Informationstillfälle BYN och Liber 30 mars

Den 30 mars mellan 9:00-11:00 kommer BYN tillsammans med Liber återigen hålla en digital informationsträff för företag och BYN-regionerna. Informationstillfället syftar till att ge information som rör företagsförlagd utbildning.

I första halvan av mötet kommer BYN att ge generell information om begreppet företagslärling, lärlingsanmälan och köp av utbildning. Andra halvan kommer Liber att prata om de yrken BYN samarbetar med dem inom.

OBS det här informationstillfället är fullt. Information om framtida tillfällen kommer. Anmälan till utbildningen görs här.

För frågor, kontakta Christian christian.nielsen@byn.se