Konferenserna för Godkända Utbildningsgivare ställs in

Idag fastställdes det att årets GUG-konferenserna ställs in.
GVL-konferenserna sker dock fortfarande enligt satt plan. 

Carina Sköld på BYNs kansli meddelar att vi kommer istället att gå ut med ett brev till alla med lite matnyttig information och en enkät där vi ber dom att skicka in förslag på vad de skulle vilja ta upp med oss.
Tanken är att därefter kalla till ett informationsmöte för Godkända Utbildningsgivarna där svar på uppkomna frågor kan ges.

Inte tillräckligt med matnyttigt innehåll

Anledningen till de inställda GUG-konferenserna är att det i nuläget inte finns tillräckligt med innehåll för en halvdagskonferens.
Även det planerade informationsmötet om valideringsmodellen den 30 november för den som ville bli testcenter tas bort. Istället kommer Godkända Validerare kunna ställa alla sina frågor om att bli testcenter då deras halvdagskonferens går.

Anmälan till årets GVL-konferens

Från nästa vecka, v. 44, går det att anmäla sig till årets GVL-konferens.
Denna är i år endast en halvdag (kl 9-12) och sker digitalt. Det går att välja mellan två datum, 25 eller 26 nov.