BYN 4.0 – Det nya verksamhetssystemet!

Idag den 1 juli sker första lanseringen av BYNs nya verksamhetssystem, kallat BYN 4.0. Lanseringen sker i samband med att första delen av Yrkesutbildningsavtalet 2020 träder ikraft för de företagslärlingar som ska läsa en hel distansutbildning.

Det nya är endast för företagslärlingar

Företagslärlingarna som ska läsa en hel distansutbildning ska från 1 juli in i det nya systemet via Mina sidor och hanteras via det nya registret BYN 4.0.

Alla andra lärlingar fortsätter i nuvarande registret

Alla andra lärlingar och blivande lärlingar hanteras fortfarande i det nuvarande registret (BYN 2.0) och kommer att göras så tillsvidare. Det betyder att de ska göra sin anmälan som tidigare (via lärlingsanställningsanmälan) och hanteras som tidigare enligt Yrkesutbildningsavtal 2006.

Läs mer om Yrkesutbildningsavtalen