Anmälan till breddningsutbildning

Fyll i anmälan och skicka in den till BYNs kansli.

Adress:

Byggbranschens yrkesnämnd
Breddning
Box 42136
126 15 STOCKHOLM

Utbildningsplanen skickas ut då anmälan anlänt. Breddningsutbildning skall dokumenteras och efter avslutad genomgång skall utbildningsplanen skickas tillbaka till BYNs kansli som antingen anger behov av tillkommande teori och/eller praktik eller om tillräcklig behörighet styrkts utfärdar ett nytt yrkesbevis med den nya maskintypen.

Frågor

Maila till breddning@byn.se

Relaterade dokument