Vad innebär en distansutbildning?

Att läsa distansutbildning är en av de utbildningsvägar som BYN erbjuder för att erhålla ett yrkesbevis inom ett av våra yrken. Beroende på vilket yrke man vill utbilda sig inom samarbetar BYN med olika leverantörer av distansutbildning. Deras upplägg skiljer sig något från varandra, en sak har de alla gemensamt och det är möjligheten att arbeta och studerar samtidigt. En lärling som läser distansutbildning kallas för företagslärling.

Gemensam fackteori

När man väljer att läsa en utbildning på distans läser man först gemensam fackteori. Där ingår bland annat att lära sig kunskaper som mätteknik, ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Därefter läses yrkesinriktad fackteori specifikt för just det yrke som valts. Oftast finns en möjlighet att arbeta som lärling undertiden som distanskurserna läses.

Individuell studieplan

Den berörda BYN-regionen ska tillsammans med företag och lärling upprätta en individuell studieplan innan distansutbildningen påbörjas.

Nytt avtal gäller för företagslärlingar från 1 juli 2020

Från och med 1 juli 2020 går lärlingar som läser ett komplett utbildningspaket på distans under det nya yrkesutbildningsavtalet. Detta innebär bland annat att lärlingen inte längre samlar arbetstimmar utan istället arbetsmånader. Det innebär även anställningen kan inledas med en provanställning på max 6 månader som går över till en tillsvidareanställd.

Anmälan till distansutbildning

För anmälan till en hel distansutbildning, gå till Mina sidor.
För anmälan till delar av en distansutbildning, se respektive utbildningsgivare.

Frågor om BYNs distansutbildningar, kontakta distans@byn.se