Branschrekommenderade skolor

Exempel av branschens rekommendationer som skolorna uppfyller

  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • För yrket relevant skyddsutrustning finns tillgänglig och används.
  • Eleverna får för yrket relevanta behörighetsutbildningar.
  • Begränsat antal elever per lärartjänst.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Blekinge

Borås

GävleDala

Göteborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Skaraborg

Stockholm Gotland

Södermanland

Uddevalla

Uppland

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Östergötland