Kontakta regionerna

Det finns idag 22 BYN-regioner. Varje region har flera handläggare som svarar på frågor om bland annat lärlingsanställning, utbildning och yrkesbevis.
Kontakt sker med den BYN-region som finns i det län du bor, alternativt, arbetar i.

Kontaktuppgifter

Välj den region du önskar kontaktuppgifter till via rullgardinslistan nedan.
Utöver de aktuella handläggarna listas regionens styrelsemedlemmar och under varje region finner du även regionens branschrekommenderade skolor. Du kan dessutom läsa regionsrelevanta nyheter och dokument.

BYN Borås

Välkommen till BYN Borås! Du kan alltid vända dig till oss när du har frågor om utbildning och arbete i regionen.

Kontakta oss

Postadress:

c/o Byggföretagen. Ekmansgatan 1, 411 32 Göteborg

Telefon:

031-708 41 00

Byggyrken

Kontaktperson och handläggare

Johan Hallin

Byggnads

010-601 15 01
Kontaktperson och handläggare

Ann-Sofie Lind

Byggföretagen

031-708 41 06

Maskinföraryrken

Kontaktperson och handläggare

Nina Alm Schutschkoff

Maskinentreprenörerna

031-62 94 96
Kontaktperson och handläggare

Niklas Rydh

SEKO

031-42 94 36

Styrelse

Ordförande

Ola Gustafsson

Tommy Byggare AB

Sekreterare

Ann-Sofie Lind

Byggföretagen

031-708 41 06

Relaterade dokument

Branschrekommenderade skolor i Borås