Företag – Bedömning och godkännande av delmoment i e-bok

För att som handledare bedöma och godkänna lärlingens rapport använder man Mina sidor.
Inloggning i Mina sidor kräver BankID.

 

Med reservation för att vissa rubriker och begrepp kan ha ändrats då videoguiden skapades under utvecklingen av systemet.

Logga in i Mina sidor

 1. Tryck på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och tryck sedan på knappen verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Bedöma och godkänna lärlingens rapport

 1. På startsidan visas tydligt vilket företag du tillhör. Under företagets namn finns en ruta som i utfällt läge (högra pilen som pekar upp) visar alla områden du kan hantera.
 2. För att få en överblick över alla lärlingars rapporter tryck på e-bok och sedan på knappen lärlingars rapporter. Välj sedan lärling i fältet eller använd sökfältet. Via klockan uppe i högra hörnet kan man också se om en ny rapport inkommit. Genom att trycka på den inkomna rapporten kan man snabbt öppna den.
 3. Välj den lärling vars e-bok du vill bedöma delmoment i. I listan som visas kan man se lärlingens rapporter. En bock till höger om rapporten betyder att lärlingen har slutfört sin egen bedömning av den rapporten.
 4. Tryck på raden för den rapport som ska bedömas. Nu öppnas rapporten upp och både period (datum) och arbetsplatsen för det rapporterade arbetsmomentet är synligt. Nedanför momentet syns även eventuell kommentar som lärlingen lämnat.
 5. Under rubriken delmoment väljer man det aktuella delmomentet genom att trycka på pennan till höger i raden. Överst visas lärlingens egen bedömning genom att vald nivå är markerad. I detta steg gör handledaren sin bedömning genom att välja den rad som stämmer överens med arbetet. Ifall det val som görs innebär en skillnad i bedömning mellan lärling och handledare visas en informationstext längre ned innan godkännande.
 6. Innan bedömningen sparas går det att skriva en kommentar i det tomma fritextfältet. Gå vidare genom att trycka på spara delmoment.
 7. När samtliga delmoment i rapporten hanterats genom att en bedömning gjorts och sparats för respektive rad kan rapporten godkännas genom att trycka på knappen godkänn.
 8. I listan över lärlingens rapporter har nu den rapport som bedömts av handledaren fått två bockar till höger, som indikerar att både lärling och handledare är klara med rapporten. I det fall handledaren gjort en annan bedömning än lärlingen visas även en stjärna (*) som indikerar att det finns en skillnad i bedömning.