Sommarledigt på BYN

Nu börjar BYN kansliets semesterperiod!

Som vanligt tar BYNs kansli sommarsemester, i år pågår den v. 28-32.
Under semesterperioden finns det alltid viss support att få. Men kanske inte exakt den som du behöver och kanske inte lika snabbt. Vi gör dock så gott vi kan.

För att underlätta rekommenderar vi att du mailar alla dina frågor/supportärenden till info@byn.se och inte till enskilda personer.