Bergstrands Vuxenutbildningar – BYNs ställningstagande

Utbildningsgivaren Bergstrands vuxenutbildningar har i ett reportage i TV4:s program Kalla Fakta uppmärksammats med en rad allvarliga förseelser gällande felaktiga godkännanden av elever i yrkesutbildning för vuxna. Företaget är godkända utbildningsgivare i BYN och har tidigare bedömts ha relevant yrkeslärarkompetens och uppfyllt övriga krav för de yrken de är godkända i.
Enligt uppgift uppmärksammades brister i utbildningarna under våren 2021 och Bergstrands utbildningar har meddelat BYN att en rad åtgärder har vidtagits gällande skolans ledning och lärarkår under hösten 2021. I TV4:s reportage gjordes uttalanden från skolans ägare som vållar kvarstående frågetecken och kräver ytterligare utredning av BYN.

BYN hanterar godkännande av utbildningsgivare i samband med ordinarie möten i styrelsens arbetsutskott och frågan om en eventuell uppsägning av avtalet med Bergstrands vuxenutbildning kommer att tas upp den 3 mars 2022.