Validering får en egen hemsida!

I samband med lanseringen av nya hemsidan för BYN får Validering och den nya valideringsmodellen ett större utrymme och med det även en egen hemsida.

Drivs av BYN

BYN Validering drivs av BYN som i sin tur verkar för att det ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Tydlig målsättning

BYNs validering finns för att möta behovet av kvalitet, säkerhet och långsiktighet inom bygg- och anläggningsbranschen. Valideringen bygger på en väletablerad, rättvis, trovärdig och seriös modell oavsett var och när testerna utförs. Målsättningen är välutbildade och kompetenta yrkesarbetare inom svensk bygg- och anläggningsbransch.

Ny valideringsmodell

Det yrke som är först ut enligt BYNs nya valideringsmodell är Träarbetare.
Vi arbetar parallellt med att lyfta över även Betongarbetare och Anläggningsmaskiner under 2020. Under första halvåret 2021 har vi för avsikt att även ha Plattsättare och Murare klara enligt den nya valideringsmodellen.

Ansök om att bli testcenter

Den som vill ansöka om att bli Testcenter för BYNs nya valideringsmodell börjar med att skicka in en digital ansökan till BYNs kansli. Denna är för tillfället under uppbyggnad och kommer att publiceras under hösten 2020.

Besök den nya hemsidan

bynvalidering.se