Ny logotyp, ny grafisk profil men även ett nytt namn!

I samband med att nya yrkesutbildningsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2020 införde BYN även sin nya grafiska profil. BYNs styrelse tog beslutet redan i maj 2019 att ta fram en ny grafisk profil i anslutning till införandet av det nya yrkesutbildningsavtalet.

Ny grafisk profil och logotyp

Den grafiska profilen innehåller, förutom ny färgskala, nya teckensnitt, även nya logotyper. Samtliga logotyper som används i BYNs verksamhet har fått en ny utformning.

Ett namnbyte i två steg

I samband med det nya yrkesutbildningsavtalet kom parterna överens om att byta namn från Byggnadsindustrins yrkesnämnd till Byggindustrins yrkesnämnd. Tanken var att tydligare markera bredden på branschen. Det vill säga att den inte är begränsad till just byggnad utan istället peka på hela byggindustrin. Detta blev dock endast det första steget.

Från industri till bransch

Från det att yrkesutbildningsavtalet undertecknades 6 maj 2019 och fram till våren 2020 fördes diskussioner mellan parterna och kommunikationsbyrån KKM om att ordet industri i det nya namnet. Slutsatsen blev att det inte är fördelaktigt. Ordet är bland annat förknippat med en mansdominerad bransch och kan vara hämmande för en del kvinnor att söka sig till. Detta är bland annat en av anledningarna att Sveriges Byggindustrier i februari 2020 ändrade sitt namn till Byggföretagen.

Byggbranschens yrkesnämnd

Det slutliga namnet blev istället Byggbranschens yrkesnämnd.
Tanken med det nya namnet är att det ska spegla det pågående förändringsarbete som BYN gör för att attrahera ytterligare målgrupper till bygg- och anläggningsbranschen.