Utbildningsplan för breddningsutbildning

Förutsättningar

  • Att företaget har ett gällande kollektivavtal/hängavtal med någon av BYNs parter
  • Att föraren som ska genomgå breddningsutbildningen har ett yrkesbevis för något maskinslag
  • Att tilldelad handledare har ett yrkesbevis för det maskinslag som utbildningsplanen gäller
  • Att en anmälan om breddningsutbildning skickas till BYNs kansli, breddning@byn.se

Genomförande

Breddningsutbildning skall dokumenteras, detta görs genom att följa och fylla i det utsända materialet samt utifrån resultatet av de praktiska och teoretiska proven se var det eventuellt brister i förarens kompetenser, för att på så sätt skapa en bedömningsgrund av kunskaperna hos den som ska genomgå breddningsutbildningen. Efteråt skall häftet ”utbildningsplanen” skickas till BYNs kansli som ett förslag på en utbildningsplan. Planen anger antingen behov av tillkommande teoretisk och/eller praktisk utbildning alternativt om tillräcklig behörighet styrkts utfärdar ett nytt yrkesbevis med den nya maskintypen utfärdar nytt yrkesbevis med den kompletterade behörigheten.

Utbildningsplan

I breddningsutbildning inom maskinfamiljen, anläggning eller lyftande, ska utbildning ske på det nya maskinslaget, dvs avsnitt 4 i de för BYN och TYA gemensamma utbildningsplanerna.
Utbildningsplan beställs via breddning@byn.se

Utbildningsmaterial

I utbildningen ska instruktionsbok för aktuell maskin ingå samt det BYN/TYA-gemensamma utbildningsmaterialet för aktuellt maskinslag ingå.
Utbildningsmaterial beställs via breddning@byn.se

Teoretiskt och praktiskt prov

Både teoretiska och praktiska prov ska genomföras och dokumenteras. De praktiska proven finns beskrivna i utbildningsplanen. Kravet för godkänt är 45 rätt av 60 på teoriprovet. Det praktiska provet ska godkännas av handledaren på företaget. Teoriprov beställs via breddning@byn.se

Breddningsutbildning kan också genomföras hos en av BYN godkänd utbildningsgivare efter godkännande av BYNs kansli, breddning@byn.se