Vem kan göra ett kompetensprov

Kompetensprov kan genomföras av den som vill få ett yrkesbevis efter att ha arbetat ett visst antal timmar inom sitt yrke men som saknar en formell utbildning.

Viss arbetstid krävs

För att avlägga ett kompetensprov ska den som genomför provet kunna visa på en viss arbetad tid inom yrket. Intyg på arbetade timmar i yrket
måste skickas in till BYNs kansli, och bli godkänt, innan du berättigas att boka tid för provet.

Arbetstid, per yrke

10 000 timmar: Bergarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare.

8 000 timmar: Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar.

6 000 timmar: Håltagare, Plattsättare, Ställningsbyggare*, Takmontör.

*För ställningsbyggarna krävs även intyg på genomförd utbildning enligt AFS 2004:4 Bil 5 Särskild utbildning.

KOMPETENSPROVET UNDER AVVECKLING

Steg för steg kommer denna möjlighet att tillförskaffa sig ett yrkesbevis att upphöra.
Första yrke att utgå är träarbetare. Möjigheten för att genomföra ett kompetensprov för detta yrke upphör helt 2020-12-31, därefter hänvisar BYN till validering hos BYNs ackrediterade Testcenter.