Vad innebär en breddningsutbildning?

En yrkesarbetare som har ett yrkesbevis för en anläggningsmaskin eller en krantyp kan utöka detta till ytterligare ett maskinslag genom att tillsammans med en handledare på företaget göra en breddningsutbildning.

Förutsättningar för breddningsutbildning på företag

För att kunna göra en så kallad breddningsutbildning hos det företag i vilket du är anställd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

    • Att företaget har ett gällande kollektivavtal/hängavtal med någon av BYNs parter.
    • Att föraren som ska genomgå breddningsutbildningen har ett yrkesbevis för något maskinslag.
    • Att tilldelad handledare har ett yrkesbevis för det maskinslag som utbildningsplanen gäller.
    • Att tilldelad handledare anmäls och godkänns.
    • Att en anmälan om breddningsutbildning skickas till BYNs kansli, breddning@byn.se

Ej längre möjligt inom lyftande maskiner

Gällande breddningsutbildning inom gruppen lyftande maskiner till mobilkran så är detta inte längre möjligt. Vi hänvisar dig som söker yrkesbevis för mobilkran på detta sätt till en validering genom någon av våra godkända valideringsleverantörer alternativt för en komplett utbildning se distansutbildning på vår hemsida eller kontakta mobilkranföreningen.